.

.

..

Cesta od středověku po současnost

Štola v Mikulově má bohatou minulost

 Prohlídková štola - štola Mikulov...

Proč navštívit důlní komplex v Mikulově ? A do které štoly vlastně vstoupit?

Hned v úvodu má návštěvník zamotanou hlavu kam vlastně jít a co ho v podzemí čeká.

Odpověď by byla složitá a zdlouhavá, proto bude lepší, když si každý návštěvník raději přečte těchto několik vět, ze kterých se dá celkem snadno určit co zde návštěvník může očekávat. Nutné je však podotknout, že návštěva jakékoli části dolu může být pro někoho náročná. Je zde nutné se vždy občas přikrčit, sehnout nebo jít v ukloněné chodbě. Také je nutné počítat s tím, že se zde můžete zamazat a tak si na sebe vezměte raději vhodný oděv a pevnou obuv. A děti ? No ty kterým ještě nebylo 5 let nechte raději doma.

Pro veřejnost je určena především sobota a neděle. 

Ostatní dny je sice otevřeno, ale raději se předem rezervujte.

 Důlní historie v kostce.. Počátek podnikání na tomto dole se datuje kolem roku 1500. V roce 1563 bylo v plném provozu již druhé štolové patro Lehnschafter. Kolem roku 1700 dosahoval důlní komplex hloubky přibližně 150 metrů a z dolu bylo nutné odčerpávat důlní vodu. Ve štole Lehnschafter byly na hloubení Všech Svatých v provozu dvě ručně poháněné pumpy, které však byly pro odčerpávání vody z hloubky kolem 60 metrů nedostačující, a proto byl důl na krátko odvodněn propojením se starou štolou Všech Svatých. Krátce nato byla vyražena nová štola Všech Svatých, která starou štolu podsedla až o 10 metrů V roce 1714 bylo nutné vodu z dobývek pod úrovní štoly Všech Svatých čerpat pomocí ručních pump, což bylo velice náročné a důl se tak často zatápěl. Proto bylo rozhodnuto vyrazit novou dědičnou štolu, která dostala název Liebefrauen (Liebenfrauen). Štola Milá paní – Liebefrauen Erbstolln byla v roce 1717 vyražena do vzdálenosti zhruba 800 metrů, kde nafárala tou dobou již provozované spodní části dolu, ve kterých však těžba vázla pro velký výskyt důlní vody. Při dalším prohloubení dolu do hloubek kolem 200 metrů bylo rozhodnuto v místě staré dobývky vydlabat kolnici pro umístění vodního kola o průměru bezmála 10 metrů. Pracovní i čerpaná voda tak nadále vytékala vodní štolou Milá paní. Protože však došlo k dalšímu prohloubení dolu a ražbě nové dědičné štoly Kreuz Erbstolln, tak další provoz vodního kola ztratil v roce 1770 význam. Vodní kolo bylo proto demontováno, kolnice částečně zasypána a štola přestala být využívána. V dalších letech byl důl opět prohlouben až do hloubky 300 metrů a voda ze spodních pater musela být čerpána na úroveň dědičné štoly Kreuz. Pro velký výskyt vody a nerentabilnost dalšího podnikání byl v roce 1858 provoz na dole zastaven. Celkem byl důl na 12 patrech rozfárán do hloubky 300 metrů. Obnova štoly Milá paní po 250 letech Štola Milá paní měla původně dvě ústí štoly u potoka několik metrů pod mostkem. Z důvodu špatného vydřevení a nepevnému nadloží docházelo často k závalům a proto bylo nutné vstupní štolu kompletně vyzmáhat. Oba původní vstupy se nacházely 6 – 8 metrů pod dnešním terénem a dnes již neexistují. Poslední dění na štole Milá paní bylo v roce 1938, kdy byly všechny přístupové části do této štoly záměrně zasypány a štola byla až do roku 2017 nepřístupná. V roce 2015 bylo rozhodnuto zpřístupnit štolu Milá paní velice nákladným vyzmáháním až do míst, kde se v podzemí nachází zachovaná část přístupové důlní chodby. Zabezpečení vstupu bylo provedeno v letech 2018 - 2022. Po 250 letech od ukončení provozu této štoly v roce 1770 byla štola obnovena a uvedena do plného provozu v červnu 2022.

Klasika

Trasa A B C D 

Speciály

VIP prohlídky a zvláštní akce pro školy.

Trasa A

150 Kč

Trasa B

180 Kč

Trasa C

225 Kč

Trasa D Krátká trasa ve štole Milá paní. Prohlídku je nutné hlásit min. 1 den předem. (Ve štole se musí odčerpat voda.)

Min. 5 osob na prohlídku.

150 Kč      

Trasa E  patří do VIP prohlídek.

Prohlídka štoly Milá paní - delší a náročnější trasa s prohlídkou vodního kola, která je vhodná i pro děti od 12 let. Délka asi 2 hodiny. Návštěvník dostane ochranný oblek, který je zde nutný.

250 Kč

Prohlídka štoly Milá paní a štoly Všech svatých - dlouhá prohlídka, která je určená pouze pro dospělé. Délka prohlídky asi 3 hodiny. Doporučujeme vlastní pracovní oděv. Náš overal je na této trase nepohodlný.


350 Kč

VIP prohlídka - trasa a cena je po dohodě. 

1.. Kč

Akce pro školy jiné zájemce. 

Prohlídka dolu je spojená s ukázkou modelu dolu s podrobným popisem dolu a následné prohlídky samotného dolu. Tento typ prohlídek začíná a končí ve společenské místnosti v sídle společnosti. Prohlídky jsou vhodné pro 5 - 25 osob ve věku 10 - 70 let - cena po dohodě dle zvolené prohlídky a celkovému času. 


Všechny tyto prohlídky je nutné  hlásit předem !

1.. Kč

Chystáte se k nám?

REZERVUJTE SI PROHLÍDKU

Rezervace prohlídek má smysl pouze tehdy, pokud se jedná o větší počet osob. V týdnu od pondělí do pátku se prohlídky konají pouze pokud bude prohlídka obsazena, proto se o možnosti prohlídky raději informujte. Min. počet osob na prohlídku jsou 3 osoby. Z důvodu, že se na dole neustále něco zdokonaluje a připravuje, tak průvodce u vchodu nečeká. V sobotu a v neděly jsou prohlídky zajištěny pouze na štole Lehnschafter a to vždy od 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.  

Na štole Milá paní jsou z provozních důvodů prohlídky pouze pro předem objednané návštěvníky.

Rezervace: +420 774 376 038

Upozornění pro návštěvníky

V dole je teplota +9c a je vhodné se teple obléct. Na štole Lehnschafter je pro omezený počet osob možnost zapůjčení ochranné bundy. Na trasu C doporučujeme vlastní oděv včetně kalhot a pevnou obuv. Maximální počet návštěvníků na jednoho průvodce je 15 osob a minimální počet osob na prohlídce je 5 osob. 

Dětem pod 5 let je vstup zakázán.